Uavhengig kontroll

Under en uavhengig kontroll skal kontrollør påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene. Han skal også kontrollere at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, (TEK-10). Videre skal man kontrollere at byggearbeidene er utført i henhold til prosjekteringsgrunnlaget (tegninger og arbeidsbeskrivelser). Takstmann1 har sentral godkjenning for utførelse av uavhengig kontroll av nybygg i tiltaksklasse-1. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud!

I tiltaksklasse-1 kreves det uavhengig kontroll av:

Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.

Kontroll av kvalitetssikring

Kontroll av at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler.  Det blir dokumentert produktgodkjenninger for materialer brukt på våtrom, og samhørighet mellom slukmansjett og membran.

Kontroll av prosjektering

Tegningslister og tegninger av våtrom som viser slukplassering i horisontal- og vertikalplan.

Kontroll av utførelse

Stikkprøvekontroll for påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring/produksjonsunderlag og utført byggearbeid. Det blir også dokumentert at tetthetsmåling er utført og lekkasjetall er innenfor forskriftskrav.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille befaring i Ålesund eller omegn. Benytt kontaktskjema eller ring for en uforpliktende og hyggelig prat.