Måling av luftetthet

Måling av lufttetthet

Uavhengig kontroll av lufttetthet i bygninger er innført som forskriftskrav for å sikre at prosjektering og utførelse av bygninger blir utført på en slik måte at konstruksjonen ikke har lekkasjetall utover fastsatt grenseverdi.

Kravet har kommet som følge av økt fokus på energiregnskapet forbundet med oppvarming av bygninger og for å minimalisere risiko for kondensskader ved luftlekkasjer.

Kontroll av lufttetthet gjennomføres ved lekkasjemåling når trykkforskjell ute/inne er 50 Pa.

Tillat lekkasjetall for småhus: maks 2,5 luftvekslinger per time
Øvrige bygninger: maks 1,5 luftvekslinger per time

Takstmann1 kan utføre måling av lufttetthet. Målingen blir utført med Minneapolis BlowerDoor.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille befaring i Ålesund eller omegn. Benytt kontaktskjema eller ring for en uforpliktende og hyggelig prat.