Fagstoff

Markedsverdi

Den verdi som takstmannen mener at eiendommen kan omsettes for i markedet på takseringstidspunktet.

Låneverdi

En forsiktig satt markedsverdi som sikkerhet for belåning. Som oftest ca. 85% av markedsverdi.

Oppmåling av areal

Oppmåling av areal blir utført i henhold til NS3940 Arealberegning av bygninger og takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

BRA

Bruksareal er arealet innenfor omsluttende vegger. Fremkommer ved å måle til ytterveggens innside. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles det til innside av vegg mellom bruksenheter.

BTA

Bruttoareal er bruksareal pluss areal som opptas av yttervegger. Målt til utsiden av utvendig kledning og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (f.eks. trapperom).

For måling av BRA og BTA på loft under skrå himling gjelder egne bestemmelser som gjør at deler av gulvarealet kan være måleverdig dersom det er lave takhøyder. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling setter som krav til måleverdig areal at det skal være tilgjengelig og ha gangbart gulv.

Tilstandsgrad

I Boligsalgsrapporten blir det gjort vurdering på bygningsdeler, konstruksjoner og teknisk utstyr ved å sette tilstandsgrader. Begrepet tilstandsgrad er definert i Norsk Standard 3424 Tilstandsanalyse av byggverk.

Grad av svikt blir vurdert opp mot et forhåndsdefinert referansenivå som settes for bygningen. Referansenivået for en bygning er Plan- og bygningslovens materielle krav på oppføringstidspunktet. (Teknisk forskrift til PBL og krav til fagmessig utførelse).

Tilstandsgrad og tilstand i forhold til referansenivået:
TG-0 Ingen avvik – tilstanden tilsvarer referansenivået eller bedre.
TG-1 Mindre eller moderate avvik – normal slitasje og er vedlikeholdt.
TG-2 Vesentlige avvik – Byggverk eller bygningsdel er sterkt nedslitt eller har vesentlig redusert funksjon, kort gjenværende brukstid eller mangel på dokumentasjon.
TG-3 Stort eller alvorlig avvik – byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt, eller behov for strakstiltak.
TG-IU Ikke undersøkt – bygningsdel/konstruksjon/utstyr er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille befaring i Ålesund eller omegn. Benytt kontaktskjema eller ring for en uforpliktende og hyggelig prat.